Вакуум терапия

Вакуум терапия

Вакуумтерапията, комбинирана със стимулация с интерферентен ток, се извършва посредством вакуум електроди, които могат да бъдат свързани с аспирационна помпа. Създава се отрицателно налягане и третираните тъкани се кръвоснабдяват активно (хиперемия), а това усилва ефекта от терапията.

Тази терапия, като част от фиозиотерапията, е полезна за лечение на всички форми на съдови заболявания, засягащи долните крайници: атеросклероза на долните крайници, болест на Бюргер и болест на Рейно, както и всички форми на венозна и/или лимфна недостатъчност, като отоци на краката, лимфедем, флеболимфедем и др.

Запитване за процедура

Защита от СПАМ