Прием по НЗОК

Прием по НЗОК

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ ПО КП №263 и №265

Настоящите указания се издават на основание Решение №РД-НС-04-24-1/29.03.2016г. на УС на НЗОК и Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ на Министерство на здравеопазването.

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПАЦИЕНТИТЕ!

 1. Пациентът да не е с прекъснати здравноосигурителни права.
 2. Да не е лекуван по някоя от КП /клинични пътеки/ № 263,265 в болница или отделение по физиотерапия и рехабилитация през 2016 г.
 3. Да има Направление за хоспитализация /бланка № 7/ с подпис, печат на лекаря, издал направлението, дата не по-рано от 30 дни преди постъпването, но да не съвпада с датата на приемане.

!ВАЖНО!

 1. Само специалисти от болничната помощ, където е лекувано лицето и специалист физиотерапевт от извънболничната помощ могат да насочват за хоспитализация по КП за рехабилитация и физиотерапия.
 2. Специалистът физиотерапевт, провел рехабилитацията в извънболничната помощ, може да издаде направление(бл. МЗ-НЗОК №7), когато не е налице достатъчен терапевтичен ефект.
 3. Общопрактикуващият лекар (ОПЛ) може да издаде направление (бл. МЗ-НЗОК №7) само на основание на препоръката за физикална терапия и рехабилитация в болнично заведение, от специалистите по профила на основното заболяване, провели болничното лечение, отразена в епикризата, издадена от болницата, където пациентът се е лекувал.

За въпроси относно Вашето здравословно състояние можете да се обръщате към Нашия медицински екип на телефон: 0879 854 902

ГОСТЪТ СЕ ЗАПИСВА В ЛИСТА НА ЧАКАЩИТЕ ПРИ ЛИПСА НА ДАТА ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Клинични пътеки за физикална терапия и рехабилитация в СБРФРМ Димина ООД

КП № 258 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система - болничен престой : 10 дни

КП № 259 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система - болничен престой : 10 дни

КП № 260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа - болничен престой : 10 дни

КП № 261 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия - болничен престой : 10 дни

КП № 262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система - болничен престой : 7 дни

КП № 263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система - болничен престой : 7 дни

КП № 264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции - болничен престой : 7 дни

КП № 265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат - болничен престой : 7 дни

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПО ИЗИСКВАНЕ НА НЗОК, ЗА ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

Задължителни документи за прием по клинични пътеки:

 • лична карта ;
 • рецептурна книжка / при наличие на такава/;
 • решение на ТЕЛК / при наличие на такова/;
 • лична амбулаторна карта, ако желаете Болничен лист;

Клинична пътека № 262 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на централната нервна система”

1. Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК/ трябва да бъде издадено от:

 • Специалисти от болнична помощ в рамките на един месец след провеждането на болнично лечение, или от общопрактикуващ лекар   след проведено болнично лечение в неврологично отделение, удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация.
 • Ако лицето е провеждало физикална терапия и рехабилитация в извънболнична медицинска помощ, но не е налице достатъчен терапевтичен ефект, лекарят специалист, провел рехабилитационния курс на лечение издава Направление за хоспитализация / бланка на МЗ – НЗОК, № 7/ – 2 бр.

2. Амбулаторен лист ( eтапна епикриза) от невролог или неврохирург , когато лицето се насочва от специалист физиотерапевт от извънболничната помощ.

3. МКБ-10 по КП 262: I69, G 20, G 35

Забележка:
НЗОК заплаща клиничната пътека еднократно годишно на един пациент.
При диагнози с кодове I69 и G35 НЗОК заплаща клиничната пътека двукратно годишно за лечението на един пациент до 24-ия месец от инцидента/пристъпа, документирано доказано с епикриза.

Клинична пътека № 263 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система”

 1. Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК/ трябва да бъде издадено от:
  • Специалисти от болнична помощ в рамките на един месец след провеждането на болнично лечение, или от общопрактикуващ лекар   след проведено болнично лечение в неврологично отделение, удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация.
  • Ако лицето е провеждало физикална терапия и рехабилитация в извънболнична медицинска помощ, но не е налице достатъчен терапевтичен ефект, лекарят специалист, провел рехабилитационния курс на лечение издава Направление за хоспитализация / бланка на МЗ – НЗОК, № 7/ – 2 бр.
 2. Амбулаторен лист ( Етапна епикриза) от невролог или неврохирург и електромиография /ЕМГ/, направено през последните 6 месеца преди датата на хоспитализация, когато лицето се насочва от специалист физиотерапевт от извънболничната помощ.
 3. МКБ-10 по КП 263: G51.0, G54.0, G54.1, G54.2, G54.4, G55.1*, G55.2*, G57.0, G57.2, G57.3, G57.4, G58.7, G60.0, G60.2, G61.0, G61.8, G62.0, G83.0, G83.1, T92.4, T93.4, Z50.8.

Клинична пътека № 265 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат”

 1. Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК/ трябва да бъде издадено от:
  • Специалисти от болнична помощ в рамките на един месец след провеждането на болнично лечение, или от общопрактикуващ лекар   след проведено болнично лечение в неврологично отделение, удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация.
  • Ако лицето е провеждало физикална терапия и рехабилитация в извънболнична медицинска помощ, но не е налице достатъчен терапевтичен ефект, лекарят специалист, провел рехабилитационния курс на лечение издава Направление за хоспитализация / бланка на МЗ – НЗОК, № 7/ – 2 бр.
 2. Амбулаторен лист ( Етапна епикриза) от невролог или ортопед или ревматолог и Рентгенова снимка, с давност 24 месеца  преди датата на хоспитализация,   когато лицето се насочва от специалист физиотерапевт от извънболничната помощ.
 3. МКБ-10 по КП 265: M02.30, M02.35, M02.36, M02.37, M02.38, M02.80, M02.85, M02.86, M02.87, M02.88, M05.00, M05.80, M05.85, M05.86, M05.87, M05.88, M06.00, M06.05, M06.06, M06.07, M06.08, M06.10, M06.15, M06.16, M06.17, M06.18, M06.20, M06.25, M06.26, M06.27, M06.28, M06.40, M06.80, M06.85, M06.86, M06.87, M07.00*, M07.04*, M07.07*, M07.10*, M07.11*, M07.15*, M07.16*, M07.17*, M07.18*, M07.28*, M10.00, M10.01, M10.02, M10.03, M10.04, M10.05, M10.06, M10.07, M10.08, M16.0, M16.1, M16.2, M17.0, M17.1, M17.2, M17.3, M17.4, M17.5, M19.01, M19.07, M19.08, M19.17, M19.18, M19.27, M19.28, M19.87, M24.50, M24.51, M24.52, M24.55, M24.56, M24.57, M24.58, M45.0, M45.1, M45.2, M45.3, M45.4, M45.5, M45.6, M45.7, M45.8, M47.10, M47.11, M47.12, M47.13, M47.14, M47.15, M47.16, M47.17, M47.18, M47.20, M47.21, M47.22, M47.23, M47.24, M47.25, M47.26, M47.27, M47.28, M48.00, M48.01, M48.02, M48.03, M48.04, M48.05, M48.06, M48.07, M48.08, M50.0, M50.1, M51.0, M51.1, M51.2, M51.3, M89.00, M89.05, M89.06, M89.07, M89.08, Q65.0, Q65.1, Q65.2, Q65.3, Q65.4, Q65.5, Q65.8, Q68.2, Q68.3, Q68.4, Q74.1, Q74.2, Q74.3, Q74.8, Q76.0, Q76.1, Q76.2, Q76.3, Q76.4, Q76.5, Q76.8, Q77.0, Q77.3, Q77.4, Q77.5, Q77.6, Q77.7, Q77.8, Q78.0, Q78.1, Q78.2, Q78.3, Q78.4, Q78.5, Q78.6, Q78.8, Q79.6, Q79.9, T91.0, T91.1, T91.2, T92.0, T92.1, T92.2, T92.3, T92.5, T92.6, T92.8, T93.0, T93.1, T93.2, T93.3, T93.5, T93.6, T95.0, T95.1, T95.2, T95.3, Z50.8, Z89.5, Z96.6, Z97.1.
За допълнителни въпроси относно необходимите доументи за настаняване по клинична пътека се свържете с медицинските сестри на телефон за връзка 0879854902

Запитване за настаняване

Защита от СПАМ